Утолете жаждата
си за знания
 


Утолете
жаждата 
си за знания


Утолете 
жаждата 
си за знания
 

Развийте своята кариера с помощта на нашата рецепта от предизвикателна работа и възможности за нови знания

С помощта на нашия Център за обучение „Избор №1“ служителите могат да се възползват от възможности за обучение в реално време, задачи за развитие, онлайн курсове и различни други практики за постигане на по-голям успех на настоящата позиция и за подготовка за тази, към която се стремят, независимо дали ще ръководят себе си, другите или бизнеса. Нашите програми за развитие акцентират върху формирането на Вашите нагласи, умения и система от инструменти, така че нашите хора и нашият бизнес да израстват заедно.

Развийте своята кариера с помощта на нашата рецепта от предизвикателна работа и възможности за нови знания

С помощта на нашия Център за обучение „Избор №1“ служителите могат да се възползват от възможности за обучение в реално време, задачи за развитие, онлайн курсове и различни други практики за постигане на по-голям успех на настоящата позиция и за подготовка за тази, към която се стремят, независимо дали ще ръководят себе си, другите или бизнеса. Нашите програми за развитие акцентират върху формирането на Вашите нагласи, умения и система от инструменти, така че нашите хора и нашият бизнес да израстват заедно.

Развийте своята кариера с помощта на нашата рецепта от предизвикателна работа и възможности за нови знания

С помощта на нашия Център за обучение „Избор №1“ служителите могат да се възползват от възможности за обучение в реално време, задачи за развитие, онлайн курсове и различни други практики за постигане на по-голям успех на настоящата позиция и за подготовка за тази, към която се стремят, независимо дали ще ръководят себе си, другите или бизнеса. Нашите програми за развитие акцентират върху формирането на Вашите нагласи, умения и система от инструменти, така че нашите хора и нашият бизнес да израстват заедно.

Развивайте нагласите си:
Чрез културни и лидерски програми

Развивайте уменията си:
Чрез целенасочено изграждане на способности

Развивайте инструментите, с които работите:
Чрез усъвършенстване на системата и ресурсите

Изграждане на страхотни кариери

Вярваме в кариерното развитие, а не във вертикалното израстване, защото пътищата на хората са различни и е важно опитът да бъде придобит както вертикално, така и хоризонтално в структурата. Предлагаме гъвкави възможности за развитие въз основа на Вашите стремежи и способности.

Всеки служител има план за кариерно и индивидуално развитие, който се поддържа от ръководителя и самия служител за усъвършенстване на уменията, изпълнение на предизвикателни задачи, възможности за проява на лидерски качества и предоставяне на постоянна обратна връзка.

Водене чрез личен пример

Нашият новаторски директор Чвешки ресурси. Мишел Нетълс наскоро спечели наградата Sacagawea Award в САЩ, с която се удостояват жените, демонстрирали значителни постижения в техните области на професионални познания и в тяхната отдаденост към общността.

ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ НАШАТА МРЕЖА ОТ ТАЛАНТИ

Въведете имейл адреса си, за да ни разкажете за себе си. Ние ще ви изпращаме информация за възможностите за работа и събитията, които съответстват на вашите интереси.

Вече сте член?

ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ НАШАТА МРЕЖА ОТ ТАЛАНТИ

Въведете имейл адреса си, за да ни разкажете за себе си. Ние ще ви изпращаме информация за възможностите за работа и събитията, които съответстват на вашите интереси.

Вече сте член?

ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ НАШАТА МРЕЖА ОТ ТАЛАНТИ

Въведете имейл адреса си, за да ни разкажете за себе си. Ние ще ви изпращаме информация за възможностите за работа и събитията, които съответстват на вашите интереси.

Вече сте член?