Sdílet tuto nabídku pracovního místa


Jste již zaměstnancem? V tom případě se musíte o pozici ucházet prostřednictvím interního portálu: klikněte zde

Line Lead v oddělení stáčíren

Datum:  10.9.2022
Místo: 

Praha, CZ

Identifikační číslo požadavku: 22690 

Základní popis pozice: 

Zajišťuje efektivní výkon svěřeného výrobního úseku vedením lidí. 

Řídí a zlepšuje výsledky potřebné k dosažení CBN a Master Planu pro pivovar prostřednictvím důsledného používání metod a nástrojů WCSC 2.0.  

Vede a koučuje přidělené výrobní středisko (s 24hodinovou odpovědností, bez výraznější podpory managementu); efektivně řídí svěřený tým, rozvíjí dovednosti svého týmu, vytváří prostor pro efektivní koučování a komunikaci. 

Zodpovídá za tvorbu a udržování standardů týkajících se bezpečnosti práce a kvality. 

Hlavní zodpovědnosti: 

Eliminace ztrát 

 • Rozvíjí a vede realizaci 90denního plánu se zaměřením na eliminaci ztrát, neustále rozvíjí dovednosti svéhu týmu.  

 • Je kontaktní osobou a šampionem aktivit pro řešení dlouhodobých problémů.  

 • Vytváří systém pro předání vlastnictví těchto aktivit do týmu. 

 

Koučování v rámci denního řízení 

 • Zajišťuje provádění DMS, eliminaci ztrát a rozvoj technických dovedností. Koučuje a mentoruje členy týmu pro dosažení KPI za oddělení správnou cestou vycházející z WCSC 2.0.  

 • Identifikuje potřeby talentů a rozvíjí je, vytváří plány na odstranění mezer ve znalostech svého týmu. 

 

Řízení provozu 

 • Vede mítinky DDS (Daily Direction Setting) a poskytuje koučování členům týmu na schůzce shift DDS. Je vlastníkem Triggerů za oblast bezpečnosti práce a kvality, dále vlastní CIL DMS & Defect Handling DMS. 

 

Trvalé zlepšování 

 • Rozvíjí, monitoruje a zavádí systémy a procesy s cílem optimalizovat efektivitu, kvalitu a dodání výsledků prostřednictvím snižování ztrát ve všech formách.  

 • Řídí program VOP (value optimalization process) svého oddělení, představuje a rozvíjí systém pro dodání budoucích plánů VOP. 

 

Kontrola výsledků 

 • Je vlastníkem plánovaného zastavení a měsíčně zodpovídá za kontrolu Master plánu linky a jejích výsledků. 

 

 

Další specifikace: 

 • Vede trio a tým na daném úseku 

 • Rozhoduje priority v rámci daného úseku 

 • Určuje a schvaluje bonusová kritéria pro celý tým na daném úseku 

 • Zodpovídá za bezpečnost a kvalitu na pracovišti 

 • Předchází ztrátám pomocí nástrojů DMS 

 • Pracuje s aktuálními riziky na daném úseku – trigger 

 • Komunikuje vůči managementu i s jednotlivými týmy na směnách 

 • Vede denní/týdenní/měsíční/90denní schůzky 

 • Zajišťuje morální podporu týmu 

 • Podporuje rozvoj členů týmu 

 • Zodpovídá za výrobní náklady daného úseku a za náklady na údržbu 

 • Žádá o podporu management/stakeholdery 

 • Eskaluje problém, který nemůže vyřešit 

 • Spolupracuje na plánu produkce 

 • Hodnotí výkon operátorů (pokud se ho týká tak spolu s shiftleady) na měsíční i roční bázi 

 • Zabezpečuje personální obsazení (HR/agentura) 

Pokud se ho týká: 

 • Přímo vede, kontroluje a odměňuje shiftleady 

 

Ve společnosti Molson Coors vyhledáváme rozmanitost. Rozdílné perspektivy vedou k výzvě očekávaného a díky tomu mohou přicházet nové nápady. Jako zaměstnavatel poskytujeme rovné příležitosti a vítáme žádosti od kandidátů z jakéhokoli prostředí, jakékoli rasy, barvy, náboženství, pohlaví, sexuální orientace, národnostního původu, genderové identity, věku, postižení, se statusem veterána nebo jinými vlastnostmi. Hrdě oslavujeme své jedinečné pivo.