Sdílet tuto nabídku pracovního místa


Jste již zaměstnancem? V tom případě se musíte o pozici ucházet prostřednictvím interního portálu: klikněte zde

GL Accountant

Datum:  26.10.2019
Místo: 

Praha, PR, CZ

Identifikační číslo požadavku: 8947 

Účel prcovního místa:

General Ledger Accountant má na starosti účtování do hlavní knihy.

Popis činnosti:

  • Účtování dokladů do hlavní knihy (manuální dohadné položky, doklady a storno doklady, reklasifikace, přeúčtování nákladů, inter-company doklady) a evidence těchto dokladů na měsíční, kvartální nebo roční bázy
  • Přeceňování účtů v cizí měně dle ČNB a dle skupinového kurzu na měsíční bázi
  • Příprava inventarizace účtů dle US GAAP na kvartální bázi dle skupinového harmonogramu a pravidel SOX
  • Příprava inventarizace účtů dle českých účetních standardů (jednou ročně)
  • Účast na externích a interních auditech a komunikace s auditory
  • Závěrkové operace ve finančním a MM modulu SAPu
  • Komunikace s GBS (Globální centrum sdílených služeb) v Rumunsku
  • Zástup za účtování pokladny, stravenek a cenin
  • SAP kontroly na kvartální bázi (spolupráce se Specialistkou interních kontrol)

 

Ve společnosti Molson Coors vyhledáváme rozmanitost. Rozdílné perspektivy vedou k výzvě očekávaného a díky tomu mohou přicházet nové nápady. Jako zaměstnavatel poskytujeme rovné příležitosti a vítáme žádosti od kandidátů z jakéhokoli prostředí, jakékoli rasy, barvy, náboženství, pohlaví, sexuální orientace, národnostního původu, genderové identity, věku, postižení, se statusem veterána nebo jinými vlastnostmi. Hrdě oslavujeme své jedinečné pivo.