Share this Job


Already an employee? You must apply through our internal portal: click here

Commercial Spend Efficiency Manager

Date:  Mar 17, 2023
Location: 

Nikšić, ME

Company:  PivaraTrebjesa

Requisition ID: 25147 

Naziv pozicije: Menadžer za efikasnost komercijalnih troškova/ Commercial Spend Efficiency Manager

Organizaciona jedinica: Sektor za izvrsnost ka kupcima / Customer Excellence

Za svoj rad odgovara: Menadžer za upravljanje prihodima i cijenama/ Pricing and Revenue Manager

Opis posla:

 • Odgovornost za adekvatno izvršenje svih radnih zadataka vezanih za analizu trgovinskih troškova u skladu sa zakonskim propisima i internim standardima kompanije
 • Podrška u strateškom planiranju na nivou lokalnog tržišta i konsolidaciji podataka uključujući praćenje i analize tržišnih trendova, performansa, sagledavanja prilika i definisanja akcija za dugoročni razvoj na nivou domaćeg tržišta
 • Odgovornost za podršku u konsolidaciji godišnjih budžeta (komercijalni CAPEX i OPEX) i praćenja njihove realizacije u odnosu na godišnji plan, kao i svaki prateći tip analize godišnjeg operativnog plana
 • Odgovornost za praćenje planiranih godišnjih investicija na nivou kupca uz detaljnu analizu na nivou kanala, kupca, mjesta prodaje, kategorije proizvoda i dr.
 • Odgovornost za analizu prodajnih popusta, SPTT simulaciju i konstrukciju, identifikovanje mogućnosti za optimizaciju i poboljšanje NSR/hl uz pomoć analiza baziranih na internim podacima, istraživanjima tržišta kao i podacima eksternih agencija
 • Odgovornost za vođenje procesa planiranja i analize performansi komercijalnog poslovanja (AOP, LE, analiza potrošnje u trgovini)
 • Podrška komercijalnom timu u optimizaciji kompanijskih ulaganja kroz pružanje smernica, tehničke podrške, ad hoc analize i predlaganje najoptimalnijih rešenja uz zadržavanje ROI zasnovanog pristupa kao imperativ
 • Odgovornost za stvaranje novih i optimizacija starih alata za transparentne procene ulaganja u promociju trgovine
 • Odgovornost za praćenje planiranja i kontrole prodaje i distribucije sa naglaskom na objašnjavanju glavnih činilaca komercijalnih performansi
 • Odgovornost za pridržavanje zakonskim normama i internim standardima u vezi zaštite na radu, protivpožarne zaštite i zaštite okoline
 • Priprema i izrada izveštaja, evidencija i planova po nalogu predpostavljenog u zahtevanom sadržaju i formi
 • Obavljanje drugih poslova po nalogu nadređenog u vezi sa funkcionalnim zadacima

 

Uslovi

 

Stručna sprema: VII stepen

 

Vrsta stručne spreme: VSS – fakultet društvenih nauka ili tehničkih nauka

Potrebna znanja:

 • Odlično poznavanje rada na računaru (MS Office)
 • Odlično znanje engleskog jezika
 • Poznavanje finansijskog modelovanja
 • Odlične analitičke vještine
 • Odlične komunikacione vještine

 

Radno iskustvo:  1 -2 (jedna do dvije) godine radnog iskustva

At Molson Coors we seek diversity. Differing perspectives lead to challenging the expected, which keeps new ideas bubbling up. We’re an equal opportunity employer and invite applications from candidates from all backgrounds, race, color, religion, sex, sexual orientation, national origin, gender identity, age, disability, veteran status or any other characteristic. We take pride in celebrating our unique brew.