Already an employee? You must apply through our internal portal: click here

Process Engineer TS

Date:  Sep 14, 2023
Location: 

Haskovo, 26, BG

Requisition ID: 27061 

Искате ли да станете част от компания за напитки, в която вашата роля ще ви предостави вълнуваща възможност да работи, да учите и да изграждате кариера в динамична мултинационална среда? Ако това ви пали, тогава следната възможност е за вас!

 

 

Процесен инженер Техническа поддръжка

Базиран:  Хасково, България

Рапортува на: Мениджър Опаковане и техническа поддръжка

Директни подчинени: Няма

 

Описание:

Процесният инженер работи съвместно с екип Техническа поддръжка, мениджър Опаковане и техническа поддръжка, както и триата и споделя отговорността за представянето на звената с тях. Работи в тясно взаимодействие с лидерския екип на пивоварната. Развива уменията на оперативният екип за управление на процеса чрез събиране на данни и анализ на загубите. Отговорен е управлението на CAPEX процеса и проектите в звеното. Следи за ефективното използване на системите с данни. Подпомага ръководителните Техническа поддръжка по звена в анализа на загубите чрез използване на съответните инструменти и правилните данни. Отговаря за осъществяването на VOP инициативите в отдела навреме и в рамките на определения бюджет. Подпомага проследяването на разходите за техническа поддръжка и наличностите на резервни части и дава предложения за оптимизиране на процесите.

 

Отговорности:

 

 • Анализира данните от процесите в техническа поддръжка и разработва стандарти за подобрение на работата;
 • Идентифицира възможности за подобрение на процесите и задачите и работи заедно с техническа поддръжка за прилагане и проследяване на подобренията.
 • Развива умения – обучава и провежда коучинг на екипите с цел усъвършенстване на техниките за разрешаване на проблеми и на системите от WCSC 2.0.
 • Управлява CAPEX процеса в завода.
 • Отговаря за осъществяването на CAPEX проектите в отдела
 • Отговаря за осъществяването на VOP проектите заедно с ТП и проследява резултатите от тях.
 • Подпомага проследяването на разходите за техническа поддръжка.
 • Отговаря за оптимизирането на наличностите на резервни части.
 • Обобщава и анализира резултатите от всички етапи и дава предложения към за оптимизации и подобрения.

 

Ако покривате следните усложия... искаме да чуем за вас!

 

 • Висше техническо образование;
 • Много добро владеене на английски език ;
 • Компютърна и дигитална грамотност – Excel, бази данни, анализ на бази данни, генериране на анализи и доклади;
 • Отлични умения за междуличностно общуване, оказване на влияние и сътрудничество в екип;
 • Инициативност и лесна адаптация към бързо променящи се условия;
 • Аналитично мислене, умения за вземане на решения на база на анализ на данни;
 • Коучинг умения и умения да обучава са предимство.
 • Познаване и използване на инструменти за анализи DMAIC/PDCA, Ишикава диаграма („рибена кост“), 5-Why са предимство.

 

 

Краен срок за кандидатстване:   10.10.2023

 

Ако смятате, че тази отворена позиция е възможност за развитие за вас, отидете в профила си в People CentralCareers, за да кандидатствате или да препоръчате.

Както винаги, говорете с прекия си ръководител и Бизнес партньор Човешки ресурси за свободната позиция преди да кандидатствате.

 

Job Posting Grade: 10 

 

At Molson Coors we seek diversity. Differing perspectives lead to challenging the expected, which keeps new ideas bubbling up. We’re an equal opportunity employer and invite applications from candidates from all backgrounds, race, color, religion, sex, sexual orientation, national origin, gender identity, age, disability, veteran status or any other characteristic. We take pride in celebrating our unique brew.