Loading...
Share this Job


Already an employee? You must apply through our internal portal: click here

Title:  Mechanic II

Date: 
Location: 

Ploiesti, PH, RO

Requisition ID: 9723 

Scopul postului:

Exploatarea si intretinerea instalatiilor si echipamentelor mecanice ale fabricii, in limita competentelor stabilite prin fisa postului.

 

Responsabilitati:

 • Participa la activitatea de exploatare si intretinere a instalatiilor si echipamentelor mecanice din fabrica;
 • Asigura interventiile accidentale in timpul schimbului;
 • Execută lucrări de supraveghere şi control a instalaţiilor şi echipamentelor mecanice;
 • Participă la revizii şi lucrări de mentenanţă preventivă;
 • Execută intervenții rapide în instalațiile mecanice în concordanță cu: cerințele celorlalte departamente, graficul de lucrări planificate;
 • Participă la diagnosticarea și rezolvarea defectelor apărute în zona de responsabilitate, folosind uneltele din dotare;
 • Colaboreaza cu operatorii si electricienii in scopul identificarii si rezolvarii problemelor tehnice;
 • Mentine curatenia in spatiile mecanice (atelier mecanic, zone  depozitare materiale specifice activitatii);
 • Nu modifica sistemele de siguranta ale instalatiilor si echipamentelor;
 • Identifica si raporteaza neconformitatile si potentialele neconformitati sefului ierarhic;
 • Participă la ședințele de departament, conform MCRS;
 • Participă şi este implicat la implementarea sistemului  WCSC;
 • Îndeplineşte orice sarcină trasată în cadrul echipelor de îmbunătăţire WCSC;
 • Indeplinirea atributiilor de serviciu conform normelor de SSM specifice fabricii;
 • Indeplinirea indicatorilor de performanta specifici departamentului mecanic;
 • Respecta Regulamentul de Ordine Interioara.

 

Cerinte:

 • Studii medii  - Absolvent liceu profil mecanic + diploma Bacalaureat / scoala profesionala;
 • Calificare in lacatuserie  generala, reparatii si intretinere.
   
  EXPERIENTA: minim 1 an pe un post similar
   
  COMPETENTE FUNCTIONALE:
 • Cunostinte de baza desen tehnic;
 • Cunoașterea proceselor;
 • Cunoașterea sistemului de management al calității
 • Cunoştinţe privind normele igienico-sanitare specifice industriei alimentare; 
 • Cunoştinţe privind normele proprii de securitate a muncii, de pază şi de stingerea incendiilor;
 • Cunoştinţe privind fluxul tehnologic specifice industriei și fabricării berii;
 • Cunoştinţe tehnologice specifice utilajelor şi instalaţiilor din dotare: tehnică generală, elemente de fizică, mecanică, rezistenţă;
 • Legislaţia şi reglementările în legătură cu SSM și igiena muncii;
 • Legislaţia muncii, legislaţia specifică, STAS-uri, norme interne;
 • Cunostinte limba engleza - nivel mediu, avantaj

      

          COMPETENTE COMPORTAMENTALE:

 • Inițiativă;
 • Orientarea spre rezultate;
 • Asumarea responsabilității
 • Capacitate de efort susținut;
 • Capacitate de lucru sub presiune
 • Competenţă profesională şi morală;
 • Iniţiativă în dezbaterea acţiunilor de mobilizare;
 • Receptivitate faţă de nou, energie, curaj, voinţă, imaginaţie originală bazată pe discernământ şi previziune;
 • Spirit de observaţie şi inteligenţă, disciplină, punctualitate, politeţe;
 • Capacitate de a expune clar motivarea soluţiei;
 • Capacitate organizatorică pentru munca proprie.

At Molson Coors we seek diversity. Differing perspectives lead to challenging the expected, which keeps new ideas bubbling up. We’re an equal opportunity employer and invite applications from candidates from all backgrounds, race, color, religion, sex, sexual orientation, national origin, gender identity, age, disability, veteran status or any other characteristic. We take pride in celebrating our unique brew.