Share this Job


Already an employee? You must apply through our internal portal: click here

Title:  Truck driver

Date:  Mar 16, 2023
Location: 

Indjija, RS

Requisition ID: 25932 

Naziv pozicije: Vozač kamiona DC Inđija /Truck driver Inđija Warehouse

Organizaciona jedinica: Sektor Proizvodne operacije i Logistika/ Supply Chain Department

Unutrašnja organizaciona jedinica: Logistika - Distribucija i Transport/Logistics - Distribution and Transport

Za svoj rad odgovara: Vođi tima za izvršenje Distibucije i trećih strana /Distribution execution and 3PL Lead

 

 

Opis posla:

 

 • Odgovornost za adekvatno izvršenje svih radnih zadatka u okviru postupaka transporta robe (gotovih proizvoda, ambalaže) u skladu sa zakonskim propisima i internim standardima
 • Odgovornost za svakodnevno upravljanje kamionom preko 7.5t
 • Odgovornost za direktnu distribuciju robe kupcima i povrat ambalaže u distributivni centar
 • Odgovornost za vođenje računa o voznom stanju i drugim fizičkim karakteristika vozila uključujuci i vršenje manjih popravki na vozilu
 • Odgovornost za uredno i tačno vođenje sve neophodne dokumentacije u toku isporuke gotove robe i povrat ambalaže u skladu sa zakonskim propisima
 • Odgovornost za propisan utovar/istovar gotovih proizvoda i ambalaže u distributivnom centru kao i kod kupca
 • Odgovornost za uredno i tačno popunjavanje putnog naloga i tahografskog listića i predaju istih nakon povratka sa puta
 • Odgovornost za pridržavanja zakonskih normi i internih standarda u vezi zaštite na radu, protiv požarne zaštite i zaštite okoline
 • Obavljanje drugih poslova po nalogu nadređenog u vezi sa funkcionalnim zadacima

 

Uslovi

 

Stepen stručne spreme: II stepen

 

Vrsta stručne spreme: PK

 

Dodatni zahtevi:

 

 • Vozačka dozvola za upravljanje vozilom kategorija АМ, B, B1, BЕ, C, C1, D, D1, F i М

 

 • Lekarsko uverenje za upravljanje vozilom kategorije АМ, B, B1, BЕ, C, C1, D, D1, F i М ne starije od 6 meseci

 

 • Licenca za obavljanje poslova profesionalnog vozača (sertifikat o profesionalnoj kompetentnosti - Certificate of Professional Competence - CPC)

 

Job Posting Grade: 3 

 

At Molson Coors we seek diversity. Differing perspectives lead to challenging the expected, which keeps new ideas bubbling up. We’re an equal opportunity employer and invite applications from candidates from all backgrounds, race, color, religion, sex, sexual orientation, national origin, gender identity, age, disability, veteran status or any other characteristic. We take pride in celebrating our unique brew.