Share this Job


Already an employee? You must apply through our internal portal: click here

Title:  Utility&Automated Steam boilers operator

Date:  Mar 16, 2023
Location: 

Apatin, RS

Requisition ID: 25925 

Naziv pozicije: Operater energetike i automatizovanih kotlova bez stalnog nadzora/Utility and Automated Steam boilers operator

Organizaciona jedinica: Sektor Proizvodne operacije i Logistika/ Supply Chain Department

Unutrašnja organizaciona jedinica: Proizvodne operacije - Proizvodnja piva i Energetika / Brewery

Operations – Brewing and Utilities

Za svoj rad odgovara: Vođi energetike/Utilities Lead

 

Opis posla:

 

 • Odgovornost za adekvatno izvršenje svih radnih zadatka u okviru pogona energetike u skladu sa zakonskim propisima i internim standardima
 • Odgovornost  za ispravno funkcionisanje kotlarnice sa automatizovanim kotlovima bez stalnog nadzora
 • Redovno pregleda sve zapise iz nadzornog sistema kotlova bez stalnog nadzora, prati tehničku ispravnost svih sistema u kotlarnici, prati energetsku efikasnost svih sistema u kotlarnici
 • Prati  zapise o parametrima kvaliteta kotlovske vode prema standardima kvaliteta i internim procedurama kompanije, odgovoran je za kvalitet kotlovske vode
 • Odgovornost za pripremu opreme za preglede prema važećim propisima
 • Odgovornost za pripremanje glavnih i pomoćnih sredstava u pogonu energetike
 • Odgovornost za obavljanje rutina održavanja urežaja u energetici
 • Odgovornost za redovno kontrolisanje sigurnosnih uređaja i instrumenata (ventila, instrumenata)
 • Odgovornost za redovnu kontrolu delova, uređaja i kotlovskih postojenja, uočavanje nedostataka na kotlovskim postrojenjima i udređajima
 • Odgovornost za redovnu kotrolu delova, uređaja u pogonu proizvodnje vode i energetike i uočavanje nedostataka
 • Monitoring i upravljanje kogenerativnim postrojenjem preko postojećeg SCADA Sistema
 • Odgovornost za redovno čišćenje i održavanje uređaja propisanih standardnim radnim procedurama
 • Izvršenje liste provere propisane od kompanije ili pretpostavljenog
 • Sprovodi i kontroliše održavanje higijene pogone prema internim standardima kompanije
 • Odgovoran je za poboljšanja i održivost svih parametara pokazatelja uspešnosti na koje ima uticaja
 • Odgovornost za pridržavanja zakonskih normi i internih standarda u vezi zaštite na radu, protiv požarne zaštite i zaštite okoline
 • Priprema i unos podataka za izradu izveštaja i evidencija po nalogu pretpostavljenog u zahtevanom sadržaju i formi
 • Obavljanje drugih poslova po nalogu nadređenog u vezi sa funkcionalnim zadacima

 

Uslov

Stepen stručne spreme: III ili IV stepen

 

Vrsta stručne spreme: KV - SSS tehničkog usmerenja

 

Potrebna znanja:

 

 • Osnovno znanje engleskog jezika
 • Osnovno znanje rada na računaru

 

Radno iskustvo: 1-3 godine iskustva

 

Job Posting Grade: 5 

 

At Molson Coors we seek diversity. Differing perspectives lead to challenging the expected, which keeps new ideas bubbling up. We’re an equal opportunity employer and invite applications from candidates from all backgrounds, race, color, religion, sex, sexual orientation, national origin, gender identity, age, disability, veteran status or any other characteristic. We take pride in celebrating our unique brew.