Share this Job


Already an employee? You must apply through our internal portal: click here

Title:  Packaging operator III

Date:  Mar 16, 2023
Location: 

Apatin, RS

Requisition ID: 25926 

Naziv pozicije: Operater pakovanja III/Packaging Operator III

Organizaciona jedinica: Sektor Proizvodne operacije i Logistika/ Supply Chain Department

Unutrašnja organizaciona jedinica: Proizvodne operacije – Pakovanje i Održavanje / Brewery Operations - Packaging and Maintenance

Za svoj rad odgovara: Vođi smene  za pakovanje piva u staklenu ambalažu  i Vođi smene za pakovanje piva u  PET, Limenke, Burad / Shift Lead RGB, OW  & Shift Lead PET, CAN, KEG 

 

Opis posla:

 

 • Odgovornost za adekvatno izvršenje svih radnih zadatka u okviru tehnološkog postupka otakanja i pakovanja proizvoda, u skladu sa zakonskim propisima i internim standardima
 • Odgovornost za adekvatnu primopredaju postrojenja i radnog mesta prilikom predaje smena
 • Odogovornost za održavanje higijene opreme, uređaja i prostorija odeljenja pakovanje
 • Obezbeđenje i kontrola nesmetanog odvijanja relevatnih proizvodnih procesa
 • Kontrola kvaliteta pakovanja proizvoda i postupanje u skladu sa internim standardima u slučaju odstupanja od istih
 • Obezbeđivanje adekvatnog održavanja i preštelavanja opreme i uređaja u saradnji sa odeljenjem TS
 • Podmazivanje opreme i uređaja za pakovanje proizvoda po nalogu nadređenog
 • Vođenje evidencije primopredaje smena, kontrolnih listi i svih drugih neophodnih evidencija i izveštaja po nalogu pretpostavljenog u zahtevanom sadržaju i formi
 • Odgovornost za pridržavanja zakonskih normi i internih standarda u vezi zaštite na radu, protiv požarne zaštite i zaštite okoline
 • Obavljanje drugih poslova po nalogu nadređenog u vezi sa funkcionalnim zadacima

 

 

Uslovi

 

Stepen stručne spreme: III stepen

 

Vrsta stručne spreme: KV

 

Potrebna znanja:

 

 • Osnovno poznavanje rada na računaru (MS Office)
 • Rad na mašini sa pripadajućim uređajima na 1 različite linije

 

 

 

Job Posting Grade: 2 

 

At Molson Coors we seek diversity. Differing perspectives lead to challenging the expected, which keeps new ideas bubbling up. We’re an equal opportunity employer and invite applications from candidates from all backgrounds, race, color, religion, sex, sexual orientation, national origin, gender identity, age, disability, veteran status or any other characteristic. We take pride in celebrating our unique brew.