Share this Job


Already an employee? You must apply through our internal portal: click here

Title:  Maintenance Technician

Date:  Mar 16, 2023
Location: 

Apatin, RS

Requisition ID: 25928 

Naziv pozicije: Tehničar održavanja/Maintenance Technician

Organizaciona jedinica: Sektor Proizvodne operacije i Logistika/ Supply Chain Department

Unutrašnja organizaciona jedinica: Proizvodne operacije – Pakovanje i Održavanje/Brewery Operations - Packaging and Maintenance

Za svoj rad odgovara: Vođi tehničkog servisa/Technical Service Lead

 

Opis posla:

 

 • Odgovornost za adekvatno izvršenje svih radnih zadatka u okviru postupaka mašinskog održavanja u skladu sa zakonskim propisima i internim standardima
 • Kontrola funkcionalnosti mašinske opreme i instalacija, identifikacija nedostataka, kao i pronalaženje i implementacija odgovarajućih rešenja
 • Odgovornost za adekvatno i pravovremeno održavanja mašinske opreme i instalacija uz obezbeđenje nesmetanog odvijanja relevantnih poslovnih procesa
 • Izvršenje svih aktivnosti vezanih za remont postrojenja i svih rutina održavanja koja se odvijaju u pivari kao i kvalitet njihovog izvršavanja
 • Priprema i izvršenje remonta i vanrednih intervencija na postrojenjima kao i aktivno učešće u njihovom izvršenju
 • Odgovornost za preštelavanje, demontažu, rekonstrukciju i konzervaciju postrojenja, cevovoda i armatura
 • Odgovornost za adekvatnu primopredaju alata, materijala i radnog mesta prilikom predaje smene
 • Odgovornost za pravilno i ažurno vođenje evidencije svih alata, materijala i rezervnih delova u priručnom magacinu
 • Odgovornost za pridržavanja zakonskih normi i internih standarda u vezi zaštite na radu, protiv požarne zaštite i zaštite okoline
 • Priprema i izrada izveštaja, evidencija i planova po nalogu pretpostavljenog u zahtevanom sadržaju i formi
 • Obavljanje drugih poslova po nalogu nadređenog u vezi sa funkcionalnim zadacima

 

Uslovi

 

Stepen stručne spreme: III ili IV stepen

 

Vrsta stručne spreme: KV - SSS

 

Potrebna znanja:

 

 • Dobro poznavanje rada na računaru (MS Office)

 

Radno iskustvo: Najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva na sličnim poslovima

 

Dodatni zahtevi:

 

 • Sertifikat za rad sa uređajima pod visokim pritiskom

 

Job Posting Grade: 5 

 

At Molson Coors we seek diversity. Differing perspectives lead to challenging the expected, which keeps new ideas bubbling up. We’re an equal opportunity employer and invite applications from candidates from all backgrounds, race, color, religion, sex, sexual orientation, national origin, gender identity, age, disability, veteran status or any other characteristic. We take pride in celebrating our unique brew.