Loading...
Share this Job


Already an employee? You must apply through our internal portal: click here

Title:  Brewing Process Lead

Date:  Jun 11, 2021
Location: 

Apatin, RS

Requisition ID: 16334 

Naziv pozicije: Vođa procesa linija za proizvodnju piva/ Brewing Process Lead                                           

Organizaciona jedinica: Sektor Proizvodne operacijei Logistika/Supply Chain Department

Unutrašnja organizaciona jedinica: Proizvodne operacije – Proizvodnja piva/Brewery Operations Brewing

Za svoj rad odgovara: Vođi linija za proizvodnju piva/Brewing Line Lead

 

Opis posla:

 

 • Odgovornost za razvoj razumevanja i stručnosti operativnog tima u području kontrole procesa, te obezbeđivanja podrške operativnim rezultatima proizvodnje piva i to dnevnim, nedeljnim i mesečnim praćenjima rezultata, u skladu sa definisanim najvažnim poslovnim potrebama (Compelling Business Nead – CBN), zakonskim normama i internim standardima kompanije
 • Bliska saradnja sa Vođom linija za proizvodnju piva i Vođom održavanja linija za proizvodnju piva u cilju postizanja rezultata linije uz zadovoljavanje standarda kvaliteta i EHS standarda
 • Odgovornost za razumevanje tehničkog znanja u pogledu tehnoloških postupaka, opreme i rada linija proizvodnje piva kao i procesne kontrole rada na osnovu sakupljenih podataka i analize gubitaka
 • Vlasništvo nad osnovnim podešavanjem parametara (Centarline – DMS) što uključuje analizu svih podataka, postavljanje parametara, obučavanje tima linija proizvodnje piva u korišćenju i primeni osnovnog podešavanja, kao i promene parametara i odgovornost za vođenje analize gubitaka linija proizvodnje piva
 • Odgovornost za korišćenje alata za rešavanje problema (6W2H)
 • Odgovornost za obuku drugih članova tima u rešavanju problema putem alata za rešavanje problema
 • Odgovornost za definisanje najvećih zastoja, gubitaka i/ili problema i pronalaženje korena problema, kao i za dodeljivanje i praćenje akcija za rešavanje tih problema
 • Odgovornost za izveštavanje i davanje predloga i preporuka za poboljšanje rada linija
 • Odgovornost za praćenje i kontrola tehnoloških procesa i kvaliteta proizvoda kroz sve faze proizvodnje piva
 • Saradnja sa zaposlenima koji učestvuju u procesu rada u pogonu
 • U saradnji sa Kontrolom kvaliteta, odgovornost za praćenje tehnoloških procesa i parametara kvaliteta u svim fazama: sirovinama, poluproizvodima i u finalnom proizvodu spremnom za pakovanje
 • Odgovornost za ispravnost celokupnog unosa podataka u interne sisteme
 • Odgovornost za vođenje ili aktivno učestvovanje i davanje doprinosa u projektima (EVOP, Capex, projektima vezanim za unapređenje performansi ili kvaliteta,..)
 • Odgovornost za održavanje čistoće i urednosti svog radnog mesta, te nadzor održavanja čistoće i urednosti u pogonu Proizvodnje piva (5S)
 • Praćenje i priprema izveštaja, evidencija i planova po nalogu pretpostavljenog ili relevantog odeljenja Matične kuće u zahtevanom sadržaju i formi
 • Odgovornost za adekvatno izvršenje svih radnih zadatka  u skladu sa zakonskim propisima i internim standardima
 • Odgovornost za pridržavanja zakonskih normi i internih standarda u vezi zaštite na radu, protiv požarne zaštite i zaštite okoline
 • Obavljanje drugih poslova po nalogu nadređenog u vezi sa funkcionalnim zadacima

 

Uslovi

 

Stepen stručne spreme:

 • VII stepen
 • Osnovne akademske studije I stepena

 

Vrsta stručne spreme:

 • VSS – Visoka škola tehničkih, tehnoloških ili prehrambenih nauka
 • Osnovne akademske studije (240 ESPB bodova) tehničko-tehnoloških nauka

 

Potrebna znanja:

 

 • Dobro znanje engleskog jezika
 • Dobro poznavanje rada na računaru (MS Office)
 • Rad i poznavanje SAP sistema
 • Poznavanje procesa proizvodnje piva
 • Poznavanje standarda kvaliteta (FS, GMP, HACCP,…)
 • Poznavanje relevantnih standardnih operativnih procedura i radnih instrukcija (SOP,SWI)

 

Radno iskustvo: Najmanje 2 (dve) godine radnog iskustva na sličnim poslovima

 

Dodatni zahtevi:

 

 • Poznavanje mašina, opreme i pogona, tehnoloških procesa te postupaka i procedura u pogonu proizvodnje piva
 • Poznavanje relevantnih standardnih operativnih procedura (SOP)

At Molson Coors we seek diversity. Differing perspectives lead to challenging the expected, which keeps new ideas bubbling up. We’re an equal opportunity employer and invite applications from candidates from all backgrounds, race, color, religion, sex, sexual orientation, national origin, gender identity, age, disability, veteran status or any other characteristic. We take pride in celebrating our unique brew.